ВСІ НОВИНИ

Голова ДАЗВ Віталій Петрук у Брюсселі поінформував представників Єврокомісії про реалізацію проектів у сфері ядерної безпеки

24 січня у генеральному директораті Європейської Комісії (ЄК) у м. Брюссель Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук спільно з Головою Держатомрегулювання України Григорієм Плачковим і в. о. Директора Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Мінпаливенерго України Світланою Кульчицькою обговорили з представниками ЄК реалізацію в Україні проектів міжнародної технічної допомоги (у рамках Програми ІСЯБ) за фінансової підтримки ЄК.

Голова ДАЗВ Віталій Петрук подякував ЄК за підтримку проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема проекту, завдяки якому в кінці 2017 року українські підприємства Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» отримали комплекти сучасного обладнання для аварійного реагування, а також реабілітації місць зберігання радіоактивних відходів (РАВ). Завдяки успішній співпраці Україна продовжує вдосконалювати інфраструктуру поводження з РАВ для підвищення радіаційної безпеки та виходу на якісно новий рівень.

«З нашого боку було акцентовано увагу на найактуальніших питаннях щодо поводження з РАВ в Україні. Ми, так би мовити, звірили годинники з Єврокомісією за поточними проектами», – повідомив Голова ДАЗВ Віталій Петрук. За його словами, обговорено питання щодо впровадження національної програми поводження з РАВ та джерелами іонізуючого випромінювання, створення інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п’яти спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО «Радон», а також реабілітації забруднених радіонуклідами територій та вдосконалення системи підготовки персоналу на всіх рівнях.

Інформаційна довідка
Починаючи з 2007 фінансового року, на Україну поширюється дія Програми Європейської Комісії «Інструмент співробітництва в галузі ядерної безпеки (ІСЯБ)» – Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC). Для кожної країни-учасниці Програми формується план заходів, який визначає цілі, очікувані результати, процедури управління і загальну суму запланованого фінансування в сфері ядерної безпеки.

На сьогодні в рамках Програми ІСЯБ в Україні виконані такі роботи: розроблена Концепція захоронення радіоактивних відходів в Україні; поставлене сучасне обладнання для Центральної лабораторії з характеризації РАВ; побудоване сховище для зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на базі комплексу виробництв «Вектор».

Проекти Програми ІСЯБ, які реалізуються сьогодні:
постачання обладнання для аварійного реагування на спецкомбінатах ДК «УкрДО «Радон» та для реабілітації майданчиків сховищ РАВ;
удосконалення національної системи підготовки персоналу в сфері поводження з РАВ та зняття з експлуатації;
створення інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п’яти спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО «Радон».

Заплановані до реалізації проекти Програми ІСЯБ:
розроблення національного плану геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні і графіка його реалізації;
комплексна оцінка безпеки майданчиків з поводження з РАВ, які експлуатує ДК «УкрДО «Радон», і проектування заходів з реабілітації проблемних сховищ.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію