ВСІ НОВИНИ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО РАДІАЦІЙНУ СИТУАЦІЮ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В РАЙОНІ ПОЖЕЖІ СТАНОМ НА 15-00 18.07.2016

15 липня 2016 року о 1625 в районі ст. Янів виникла пожежа у лісовому масиві. Протягом наступних двох діб на території пожежі спостерігалося три активних джерела, що рухалися різноспрямовано,  залежно від напрямків та сили вітру. До 1200 17 липня площа пожежі  становила 5,4 км2  (рис. 1).

fire1

Рисунок 1. Територія, охоплена пожежею на 1200 годин 17.06.2016.

За інформацією ДСП «Екоцентр», радіаційний фон у зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – раз на 2 хвилини. Поблизу району пожежі розташовані 4 пункти АСКРС.

Зважаючи на радіологічну значимість пожежі, на території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією, задіяні мобільні оперативні групи ДСП «Екоцентр», оснащені дозиметричними приладами та аспіраційними пристроями. Дані щодо радіаційного фону та вмісту радіонуклідів у повітрі в районі пожежі аналізуються в оперативному режимі.

Радіаційний фон (потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання - ПЕД), за даними пунктів АСКРС, в районі пожежі істотно не змінився, коливання поточних значень перебувають у звичних для кожного пункту межах (таблиці 1, 3). Контрольні рівні (КР) ПЕД не перевищені.

Таблиця 1. Значення ПЕД в районі пожежі з 15 по 18 липня 2016 року

дата Назва поста АСКРС ПЕД, нЗв/год Контрольні рівні, нЗв/год
мінімум середня максимум
15-17.07 Янів 740 778 810 1700
17-18.07 740 787 822
15-17.07 Чистогалівка 948 995 1032 2300
17-18.07 958 998 1056
15-17.07 Копачі 758 790 824 1900
17-18.07 758 795 830
15-17.07 Буряківка 3056 3108 3176 7500
17-18.07 3072 3130 3200

Прогноз поширення димової хмари, розрахований за допомогою комплексної системи раннього попередження і прогнозування (КСРПіП) на 16 липня 2016 року, показує основні напрямки поширення вторинного радіоактивного забруднення внаслідок пожежі (рис. 2).

fire2

Рисунок 2. Моделювання прогнозованого поширення пожежі і переносу димової хмари в зоні відчуження, отримане за допомогою КСРПіП 16 липня 2016 року

За прогнозом, переміщення забрудненого радіонуклідами повітря має виражений західний напрямок, що практично співпадає з віссю Західного сліду радіоактивних випадінь після аварії на ЧАЕС. Прогнозований напрямок пожежі підтверджено наступним розвитком ситуації (рис. 3).

fire3

Рисунок 3.Поширення димової хмари від пожежі поблизу станції Янів станом на 17.07.2016

Під час пожежі були задіяні мобільні оперативні групи ДСП «Екоцентр» з аспіраційними та дозиметричними приладами. Було проведено радіаційну розвідку з відбором проб приземного шару атмосфери 15, 16 та 17 липня 2016 року. Місця відбору проб – безпосередньо поблизу лінії вогню в задимленій частині.

За даними радіаційної розвідки, о 1800 15 липня 2016 року об’ємна активність 137Cs у повітрі в районі пожежі на лінії вогню складала 2,0×10-2 Бк/м3, що перевищує значення КР, встановлених гігієнічними нормативами «Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення», у 2 рази. ПЕД в місці відбору проби повітря на відстані 1 м від поверхні ґрунту становила 1,9 мкЗв/год.

На 1800 16 липня 2016 року об’ємна активність 137Cs у повітрі в районі пожежі, на лінії вогню, підвищилася до 4,0×10-1 Бк/м3, що перевищує КР у 40 разів, ПЕД становила 9,6 мкЗв/год. На 1500 17 липня об’ємна активність 137Cs в районі пожежі зменшилася до 2,1×10-1 Бк/м3, ПЕД становила 6,5 мкЗв/год.

Високі рівні радіаційного забруднення повітря зумовлені тим, що район пожежі характеризується високою щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами (центральна частина західного сліду випадінь понад 3,7 МБк/м2 по 137Cs, понад 370 кБк/м2 по 90Sr).

Результати вимірювань проб повітря в районі пожежі наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Об’ємна активність 137Cs у приземному шарі атмосфери в районі пожежі

№ п/п Місце відбору проби Дата відбору Об’ємна активність 137Cs, Бк/м3 Контрольний рівень Перевищення контрольного рівня, разів
1 Район ст. Янів 15.07.2016 2,0×10-2 1,0×10-2 2
2 16.07.2016 4,0×10-1 40
3 17.07.2016 2,1×10-1 20
4 Район с.Чистогалівка 17.07.2016 7,1×10-2 7

Радіаційне забруднення повітря в районі пожежі визначалось масштабами пожежі та запасами радіонуклідів на даній території.

Значення ПЕД на постах АСКРС зони відчуження в зазначений період істотно не змінилось, КР не перевищені (табл. 3).

Таблиця 3. Потужність еквівалентної дози на постах AСКРС зони відчуження за добу (з 1200 17.07 до 1200 18.07. 2016)

№ п/п Назва поста АСКРС Значення ПЕД, нЗв/год. Контрольні рівні
Мінімальне Середнє Максимальне
1. АПК-1 594 622 654 1400
2. ВЗС-2 8640 9392 9984 21000
3. ДГС-2 12672 12996 13344 29000
4. СРТВ 7392 7947 8864 18400
5. СВЯП 3776 4162 4528 9200
6. СВЯП-2 246 261 279 550
7. Вектор 126 138 154 270
8. Діброва 304 322 343 700
9. Вільча* - - - 470
10. ВОС-3 342 370 407 800
11. Іловниця 153 176 196 380
12. Іллінці 108 126 162 260
13. РУЗОД 160 177 191 370
14. Куповате 92 108 136 220
15. Від. Канал 436 457 477 1100
16. Паришів 102 119 133 250
17. Пож. Депо 1984 2054 2160 4800
18. Славутич 120 193 312 300
19. Янів 716 784 822 1700
20. Усів 1428 1551 1616 3600
21. Красне 842 889 936 2000
22. Корогод 108 125 173 260
23. ПЗРВ Буряківка 550 578 600 1100
24. Дитятки 102 113 136 220
25. Кр. Гора - - - 1200
26. Поліклініка 238 251 266 550
27. Ст. Шепеличі 321 338 359 740
28. Чорнобиль-2 357 384 411 840
29. ВРП-750 1756 1863 1992 4500
30. БНС 2096 2188 2272 5000
31. Прип'ять 570 646 690 1500
32. Бенівка 250 271 296 600
33. Чистогалівка 956 996 1056 2300
34. Копачі 746 796 830 1900
35. Буряківка 2904 3109 3200 7500
36. Старосілля 202 219 242 460
37. Машеве 948 994 1068 2200
38. Зимовище 916 951 986 2100
39. Нафтобаза 5760 5998 6176 13500

Примітки:
* - дані відсутні з технічних причин (сервісне обслуговування).
Для позначення постів спостереження АСКРС прийняті такі скорочення:

• АПК-1 - адміністративно-побутовий корпус першої черги ДСП “ЧАЕС”
• БНС- берегова насосна станція;
• ВЗС - водозабірна станція;
• ВРП- відкритий розподільчий пристрій;
• ВОС – водоохоронна споруда;
• ДГС - дизель-генераторна станція;
• ДСП - державне спеціалізоване підприємство;
• КВ – комплекс виробництв;
• КДП - контрольно-дозиметричний пункт;
• ПЗРВ – пункт захоронення радіоактивних відходів;
• РУЗОД – регіональне управління забезпечення організаційно - технічної та розпорядчої діяльності;
• СВЯП - сховище відпрацьованого ядерного палива;
• СРТВ - сховище рідких та твердих відходів;
• ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція.

У ліквідації пожежі були задіяні понад 100 осіб. Радіаційно-дозиметричний контроль на КДП «Лелів» виявив поверхневе забруднення спецодягу кількох учасників пожежогасіння на рівні 180 бета-част/(хв•см2) (при контрольному рівні 100). Всього зафіксовано 7 перевищень КР забруднення спецодягу і шкірних покривів. Спецодяг було вилучено і відправлено на дезактивацію, шкіряні покрови персоналу дезактивовані на КДП «Лелів».

При гасінні пожежі та польових дослідженнях персонал був забезпечений і користувався засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання. Використані ЗІЗ будуть досліджені на ступінь радіаційного забруднення.

За наявною на даний час інформацією, забруднення повітря радіонуклідами під час пожежі носить локальний характер і не впливає на загальний стан приземного шару атмосфери і, особливо, на додаткове забруднення ґрунту за рахунок вторинного переносу в 10-кілометровій зоні, зоні відчуження та на прилеглих територіях. На сьогодні у зв’язку зі зміною погодних умов (випадіння дощу) погіршення радіаційного стану не відбулося, загрози для населення не існує. Радіаційна ситуація перебуває під контролем, подальша інформація буде оперативно уточнюватися та надаватися.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію