ВСІ НОВИНИ

Перевірка ДСП «ЦППРВ» комісією Держатомрегулювання

З 19 по 23 грудня 2016 року інспекційною комісією Держатомрегулювання проведена планова комплексна інспекційна перевірка ДСП «ЦППРВ» – експлуатуючої організації з поводження з радіоактивними відходами. Перевірено дотримання вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатаційної і технічної документації підприємства при здійсненні діяльності із захоронення, переробки та зберігання радіоактивних відходів (РАВ) та підтримання рівня безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у яких розміщені аварійні РАВ чорнобильського походження.

За результатами перевірки констатовано таке.

1. У рамках здійснення діяльності із експлуатації сховищ (траншей) для захоронення РАВ ПЗРВ «Буряківка» здійснюється: захоронення РАВ у останній траншеї 21, проводяться регламентні роботи із забезпечення безпеки на законсервованих траншеях 1 – 20, 22 – 28, у 2016 році завершено закриття траншеї 29, траншея 30 – практично заповнена. На сьогодні припинено приймання великогабаритних РАВ та продовжується приймання лише сипучих РАВ до траншеї 21. Розглядається можливість оптимізації залишкових об’ємів для захоронення РАВ у траншеях 21 та 30 із урахуванням необхідності розміщення таких РАВ, як бочки із золою, залізобетонні конструкції з об’єкта «Укриття».

2. У ході здійснення «гарячих» випробувань (введення в експлуатацію) Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на комплексі «Вектор» (ЦСВДІВ) ДСП «ЦППРВ» має підтвердити захисні властивості конструкцій об’єкта, відпрацювати технологічні процеси переробки відпрацьованих ДІВ, технологічні регламенти та процедури, взаємодію з постачальниками РАВ (у формі відпрацьованих ДІВ), функціонування системи обліку та контролю таких РАВ протягом усього технологічного процесу їх переробки – від приймання від постачальників до розміщення підготовлених упаковок на довгострокове зберігання, поводження із вторинними РАВ.

Перевіркою виявлені окремі порушення та невідповідності щодо дотримання встановлених процедур та критеріїв приймання. Визначені необхідні додаткові заходи, які має вжити підприємство для досягнення цілей етапу введення в експлуатацію ЦСВДІВ. З урахуванням результатів введення в експлуатацію ДСП «ЦППРВ» буде складено остаточний звіт з аналізу безпеки ЦСВДІВ, відкориговано експлуатаційну документацію та критерії приймання.

3. Здійснюється експлуатація двох паралельних відсіків А1/Д1 Спеціально обладнаного приповерхневого сховища для низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ на комплексі «Вектор» (СОПСТРВ). Забезпечується функціонування системи обліку упаковок РАВ, прийнятих на захоронення, контролю стану будівельних конструкцій, вжиття заходів з усунення та контролю протікань у центральну дренажну галерею сховища. Всього до СОПСТРВ прийнято на захоронення: від ДСП «Чорнобильська АЕС» – 4 упаковки РАВ (200-літрові бочки від ЗПРРВ); від ДСП «Харківський ДМСК» – 74 упаковки кондиційованих РАВ. Здійснюється підготовка щодо приймання від ДСП «Харківський ДМСК» на захоронення упаковок з вмістом Ra-226.

4. У 2016 році було поновлено роботи з реалізації узгодженого проекту «Закриття ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» з метою створення додаткових бар’єрів та стабілізації сховища, у якому розміщені аварійні РАВ чорнобильського походження. Проект не реалізовувався з 2011 року через відсутність фінансування.
Згідно із узгодженим ДАЗВ «Планом заходів щодо підвищення безпеки ПЗРВ та ПТЛРВ», проект «Закриття ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» має завершитись у четвертому кварталі 2017 року.

5. У штатному режимі забезпечується експлуатація дільниці дезактивації автотранспорту на ПуСО «Лелів». На окремому майданчику цього об’єкта продовжується розміщення насосно-компресорних труб (НКТ) від нафтогазової промисловості. На час проведення перевірки на цьому майданчику розміщено біля 1000 тонн НКТ.
ДСП «ЦППРВ» здійснює пошук практичних технологій щодо дезактивації НКТ, проте на сьогодні у зоні відчуження їх немає.

6. Проводиться підготовка робіт до дослідної експлуатації експериментальної установки (інсинератора) для спалювання радіоактивно забрудненої деревини із зони відчуження, розташованого у м. Чорнобиль. За результатами пошуку шляхів поводження з вторинними РАВ у вигляді бочок із золою ДСП «ЦППРВ» пропонує забезпечити їх захоронення у траншеї 21 ПЗРВ «Буряківка».

За матеріалами офіційного веб-сайту
Держатомрегулювання України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію