ВСІ НОВИНИ

Повідомлення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

Відповідно до рішення Ініціативної групи:
оголошується збір документів від представників інститутів громадянського суспільства, які бажають взяти участь у роботі Громадської ради ДАЗВ.

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах для формування складу громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, для участі в установчих зборах громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

· рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

· біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;

· копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та статут (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

· інформація про згоду представника громадянського суспільства на обробку його персональних даних;

· інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року – за період діяльності);

· відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Склад Громадської ради буде сформовано шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та делеговані інститутами громадянського суспільства.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їхніх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, що здійснюють діяльність у сферах екології, функціонування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, захисту прав осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання, а також у інших сферах, пов’язаних з діяльністю ДАЗВ, та в статуті яких визначено відповідні цілі і завдання їхньої діяльності.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Початок прийому заяв з 20 лютого 2019 року.

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів, а саме, 12 березня 2019 року о 18-00 год., прийом заяв для участі в установчих зборах припиняється.

Телефон для довідок: (044) 594-94-62 – Віктор Геря, секретар ініціативної групи.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію