ВСІ НОВИНИ

Стан питної води в зоні відчуження

У результаті проведеного аналізу об’ємної активності радіонуклідів у підземних та питних водах зони відчуження у червні 2016 року встановлено:

1. Значення об’ємної активності 137Cs та 90Sr в підземних водах регламентних точок відбору проб змінюються в межах сезонних коливань.

2. Об’ємна активність питної води водозабору водопровідної мережі м. Чорнобиль становить 1,3 Бк/м3 по 137Cs і 6,4 Бк/м3 по 90Sr; концентрація радіонуклідів у воді водозабору м. Прип’ять складає 1,2 Бк/м3 по 137Cs та 13,0 Бк/м3 по 90Sr.

Згідно з Державними гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердженими наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256 (ДР-2006), допустима концентрація радіонуклідів 137Cs та 90Sr для питної води дорівнює 2000 Бк/м3 для кожного нукліду.

Отже, забруднення питної води в зоні відчуження нижче встановлених контрольних рівнів.

Інформаційна довідка
Радіаційний моніторинг джерел водопостачання (підземних вод еоценового та сеноман-нижньокрейдового водоносних комплексів) на існуючих водозаборах господарсько-питного призначення в містах Прип’ять та Чорнобиль виконується в рамках Регламенту ДСП «Екоцентр» з періодичністю контролю: на прип’ятському водозаборі – 1 раз на квартал; на водозаборі м. Чорнобиль (насосна 2-го підйому) – 1 раз на квартал; у водопровідних мережах м. Чорнобиль - 1 раз на місяць.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію