ВСІ НОВИНИ

Стан питної води у листопаді 2017 року в зоні відчуження відповідав вимогам нормативних документів

Як повідомила начальник інформаційного науково-аналітичного відділу ДСП «Екоцентр» Тетяна Нікітіна, у листопаді 2017 року було виконано вимірювання об’ємної активності радіонуклідів у воді з еоценового водоносного комплексу Янівської гілки Прип’ятського водозабору, а також у воді з водопровідної мережі м. Чорнобиль.

Згідно з результатами виконаних робіт, об’ємна активність радіонуклідів у воді зазначених об’єктів моніторингу не перевищувала допустимих рівнів (2000 Бк/м3), встановлених Державними гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердженими наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256 (ДР-2006), і становила:

2,7 Бк/м3 по 137Cs та 2,8 Бк/м3 по 90Sr – у воді з Янівської гілки Прип’ятського водозабору;
2,3 Бк/м3 по 137Cs та 7,4 Бк/м3 по 90Sr – у воді з водопровідної мережі м. Чорнобиль.

Довідкова інформація
Радіаційно-екологічний моніторинг джерел водопостачання (підземних вод еоценового та сеноман-нижньокрейдового водоносних комплексів) на існуючих водозаборах господарсько-питного призначення в містах Прип’ять і Чорнобиль та у водопровідній мережі м. Чорнобиль виконується згідно з «Регламентом робіт ДСП “Екоцентр” з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення».

Періодичність визначення об’ємної активності радіонуклідів у воді:
з Янівської гілки Прип’ятського водозабору – один раз на квартал;
з водозабору м. Чорнобиль – один раз на квартал;
з водопровідної мережі м. Чорнобиль – один раз на місяць.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію