ВСІ НОВИНИ

Центральна аналітична лабораторія ДСП «Екоцентр» розпочала проведення гідрохімічного моніторингу

Без урахування гідрохімічних показників якості води екологічний моніторинг водних об’єктів у зоні відчуження не може вважатися повноцінним.

До Регламенту робіт Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення на період 2017 – 2021 рр. (далі – Регламент) було внесено окремий розділ стосовно гідрохімічного моніторингу.

Центральна аналітична лабораторія (ЦАЛ) ІІ класу з характеризації радіоактивних відходів (РАВ), яка перебуває у складі ДСП «Екоцентр», з січня 2017 року розпочала вимірювання хімічного складу поверхневих вод у водоймах зони відчуження.

«Гідрохімічний моніторинг проводиться у двох точках річки Прип’ять. Періодичність відбору проб – один раз на два тижні», – зазначила начальник ЦАЛ Юлія Балашевська.

Серед завдань гідрохімічного моніторингу найважливішими в рамках Регламенту є такі:

систематичне спостереження за якістю вод зони відчуження;
створення моделей існуючого та прогнозованого стану водних ресурсів зони відчуження, інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;
оцінка існуючих ризиків і загроз для безпечного функціонування водних екосистем;
створення надійної аналітичної бази для пояснення аномалій поведінки радіонуклідів у поверхневих водах;
оцінка ефективності заходів з поліпшення стану водних ресурсів.

Усі вимірювання в рамках гідрохімічного моніторингу виконуються персоналом ЦАЛ, частково – у польових умовах. Загалом заплановано вимірювання 30-х показників, з них на сьогодні відпрацьовано 26, зокрема: водневий показник (рН-фактор), жорсткість, концентрація сульфатів, хлоридів, нітратів, нітритів, заліза, цинку, свинцю, кадмію, алюмінію, кремнію тощо.

Незважаючи на те, що система гідрохімічного моніторингу перебуває лише на стадії становлення (а, отже, ще зарано робити висновки щодо стану вод), вже зараз можна говорити про стабільне перевищення гранично допустимої концентрації заліза у воді річки Прип’ять у 3-5 разів згідно з Санітарними правилами і нормами охорони поверхневих вод від забруднення, що характерно для річок, які протікають північчю України.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію