ВСІ НОВИНИ

У липні стан питної води в зоні відчуження відповідає гігієнічним нормативам

Радіаційний моніторинг джерел водопостачання (підземних вод еоценового та сеноман-нижньокрейдового водоносних комплексів) на існуючих водозаборах господарсько-питного призначення в містах Прип’ять та Чорнобиль виконується в рамках Регламенту ДСП «Екоцентр» з періодичністю контролю: на прип’ятському водозаборі – один раз на квартал; на водозаборі м. Чорнобиль (насосна 2-го підйому) – один раз на квартал; у водопровідних мережах м. Чорнобиль – один раз на місяць.

За результатами проведеного аналізу об’ємної активності радіонуклідів у підземних та питних водах зони відчуження у липні 2017 року встановлено, що:

1) значення об’ємної активності 137Cs та 90Sr в підземних водах у регламентних точках відбору проб змінюються в межах сезонних коливань;
2) об’ємна активність питної води водозабору водопровідної мережі м. Чорнобиль становить 2,4 Бк/м3 по 137Cs і 3,3 Бк/м3 по 90Sr; концентрація радіонуклідів у воді водозабору м. Прип’ять складає 0,6 Бк/м3 по 137Cs та 2,8 Бк/м3 по 90Sr.

Згідно з Державними гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердженими наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256 (ДР-2006), допустима концентрація радіонуклідів 137Cs та 90Sr для питної води дорівнює 2000 Бк/м3 для кожного нукліда.

Отже, забруднення питної води в зоні відчуження є нижчим від встановлених контрольних рівнів.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію