ВСІ НОВИНИ

У зоні відчуження досліджують кажанів на наявність наслідків впливу радіації

З 10 по 19 липня 2017 року на території зони відчуження фахівці Харківського національного університету ім. Каразіна проводили польові дослідження рукокрилих (кажанів). Науковці відібрали необхідні біопроби і в лабораторних умовах перевірятимуть їх на наявність наслідків радіаційного опромінення.

Вивчення рукокрилих відбувалось на території міста Прип’ять, озера Азбучин та міста Чорнобиль. За словами науковців, ці ділянки мають різний рівень забруднення - від майже доаварійного до надзвичайно високого. Таким чином, ці дослідження дозволять не лише оцінити наслідки впливу радіації, а й дослідити реакцію організму на різні дози опромінення.

У ході досліджень було вивчено понад 100 особин кажанів з 8 видів, що мешкають на території зони відчуження (загалом, тут зафіксовано існування 12 видів з 17 можливих). Цікаво, що серед широкого видового різноманіття кажанів на цій території можна натрапити на червонокнижних представників та навіть одного з найрідкісніших у Європі видів – велетенську вечірницю.

«Зону відчуження необхідно розглядати як цінний резерват, що відіграє важливу роль у збереженні рідкісних та вразливих видів тварин», – зазначає співробітник Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України, кандидат біологічних наук Сергій Паскевич.

Визначення видового складу та виявлення місць існування кажанів надзвичайно важливе, адже вони є пріоритетним об’єктом природоохоронної діяльності. Зважаючи на те, що на території зони відчуження існує Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, подібні дослідження є базовими для успішного розвитку тут природоохоронної діяльності.

Проведені дослідження фауни рукокрилих є логічним продовженням щорічних спостережень, розпочатих 10 років тому.

Наукові роботи здійснювались за сприяння ДАЗВ та за участю фахівців Державної науково-дослідної установи «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» і Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України.

Інформаційна довідка

Кажани є цінними представниками фауни зони відчуження, що формують унікальну складову біорозмаїття регіону. Вивчення цих ссавців є одним з факторів для розуміння розвитку та стану екосистем, що формуються в умовах відсутності антропогенного навантаження та наявності хронічного опромінення іонізуючим випромінюванням. Радіоактивне забруднення створює унікальні умови для оцінки біологічних наслідків опромінення живих організмів, де кажани є цінним модельним об’єктом.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію