ВСІ НОВИНИ

В Інституті проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України проведено семінар на тему «Стан ПВМ, що знаходяться у об'єкті «Укриття». Прогноз їх поведінки в майбутньому. Концептуальні технологічні рішення по вилученню ПВМ з використанням сис

18 березня 2016 року приміщенні Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України (м. Київ) проведено семінар на тему «Стан ПВМ, що знаходяться у об'єкті «Укриття». Прогноз їх поведінки в майбутньому. Концептуальні технологічні рішення по вилученню ПВМ з використанням системи НБК».

Ініціатором семінару виступило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

У семінарі взяли участь: радники Голови ДАЗВ Сергій Парашин та Аркадій Усков, начальник Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами ДАЗВ Любов Зінкевич, а також представники ДСП Чорнобильська АЕС, ДСП «Екоцентр», ДСП «ЦППРВ», ДСП «Київський ДМСК ДК «УкрДО «Радон», ДНДУ «Чорнобильський центр», Держатомрегулювання України; ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»; Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України; Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень при Президії НАН України та інші.

На семінарі виступили:

керівник відділення ядерної та радіаційної безпеки ІПБ АЕС В. Краснов – з доповіддю «Поточний стан зруйнованого 4-го блока ЧАЕС та паливовмісні матеріали»;

завідувач відділу матеріалознавства ПВМ, доктор фізико-математичних наук ІПБ АЕС С. Габелков – з доповіддю «ЛПВМ об’єкта «Укриття». Модель деградаціі структури. Прогноз поведінки»;

керівник відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями ІПБ АЕС В. Рудько – з доповіддю «Стратегія та принципові технологічні рішення щодо вилучення ПВМ із об’єкта «Укриття» та подальшого поводження з ними»;

представник компанії PLEJADES GmbH (Німеччина) Норберт Молітор – з доповіддю «Заплановане поводження зі зруйнованим паливом на АЕС. Можлива взаємодія між Україною і Японією за рішенням технологічних проблем поводження зі зруйнованим паливом».

У підсумку семінару учасники дійшли висновку, що надзвичайно актуальною є розробка стратегії технологічних рішень щодо вилучення ПВМ з використанням систем НБК та обґрунтування безпеки у процесі їх реалізації.

У той же час для забезпечення ефективного і безпечного виконання робіт на всіх етапах поводження з ПВМ об’єкта «Укриття» рекомендовано виконання комплексу науково-технічних досліджень і розробок, зокрема:

поглиблене вивчення фізико-хімічних властивостей ПВМ з метою прогнозування процесу їх деградації і кількості оцінки параметрів пилоутворення;

удосконалення методів паспортизації ПВМ, зокрема прямих методів вимірювання в них вмісту ядерних матеріалів;

розробка технічних засобів для реалізації безлюдних технологій, орієнтованих для використання в умовах ОУ;

розробка ефективних методів дезактивації забруднених конструкцій та обладнання;

розробка сучасних методів кондиціювання ПВМ для довготривалого зберігання з урахуванням вимог до їх подальшого захоронення;

проведення досліджень з оцінки безпеки різних типів сховищ для захоронення ПВМ та інших довгоіснуючих відходів.

Після закінчення семінару радник Голови ДАЗВ С. Парашин подякував науковцям за їх внесок у дослідження об'єкта "Укриття" та наголосив про необхідність проведення підготовчих робіт щодо переведення ПВМ у контрольований стан.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію