Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту

У сфері забезпечення контролю заходів щодо охорони територій зони відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення:

розробляє та впроваджує спільно з правоохоронними органами заходи охорони території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення та об’єктів підпорядкованих підприємств, установ та організацій, на яких зберігаються матеріальні цінності, отруйні, вибухові та радіоактивні речовини;
координує і контролює діяльність підпорядкованих підприємств, установ, організацій та підрозділів МВС України щодо здійснення обов’язкових заходів з охорони територій зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, а також державного майна, закріпленого за підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями, відповідно до вимог чинних нормативних актів;
координує і контролює діяльність підрозділів МВС України, підприємств, установ, організацій та громадян, які перебувають у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення щодо дотримання вимог контрольно-пропускного режиму та громадського порядку;
приймає участь у межах своєї компетенції в заходах щодо контролю за перетином державного кордону з Республікою Білорусь працівниками підприємств, установ, організацій зони відчуження та підготовці проектів міжнародних договорів із зазначеного питання;
забезпечує постійний контроль за вивезенням за межі зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення юридичними та фізичними особами матеріалів, обладнання тощо;
приймає, у межах своєї компетенції, участь у заходах захисту наукових і економічних інтересів держави у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;
забезпечує контроль на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення за прийомом іноземних делегацій та окремих іноземних громадян;
приймає, у межах компетенції, участь в підготовці угод на виконання робіт у зоні відчуження підрозділами МВС України;
приймає участь у перевірках підприємств системи МНС України з питань, що відносяться до компетенції сектору;
приймає участь у підготовці розділів загальнодержавної та комплексної програм подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у частині, що відносяться до компетенції сектору.

У сфері фізичного захисту:

здійснює контроль за виконанням законодавства України у сфері фізичного захисту у ДАЗВ України та підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях;
бере участь в межах своєї компетенції у розробці пропозицій до проектів державних цільових програм та контролює їх виконання, готує пропозиції щодо визначення основних напрямів перспективної та поточної діяльності з питань щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
подає у встановленому порядку пропозиції щодо надання інформації про результати наукових досліджень, пов’язаних із подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження;
готує проекти організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ України, які відносяться до компетенції сектору;
розглядає, погоджує та подає керівництву ДАЗВ України пропозиції щодо документів, поданих підприємствами, установами та організаціями на отримання спеціального дозволу на діяльність у зоні відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;
готує в межах компетенції довідки та іншу інформацію на запити МНС та інших органів виконавчої влади, відповіді на звернення громадян;

У сфері мобілізаційної підготовки:

розробляє в межах компетенції мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;
здійснює в межах компетенції методологічне, методичне і наукове забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
подає пропозиції щодо визначення потреб (обсягів) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;
організовує та контролює під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення ДАЗВ України та підпорядкованих підприємств, установ і організацій на роботу в умовах особливого періоду;
забезпечує виконання Законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
проводить аналіз звітних матеріалів, готує пропозиції щодо вдосконалення роботи що відноситься до компетенції сектору;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;
Розробка та експертиза проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції сектору.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію