Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДАЗВ

Державні підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне спеціалізоване підприємство «Об'єднання «РАДОН»

 

Державне спеціалізоване підприємство "Об'єднання "РАДОН"
   
Телефон:  +38 (044) 525-48-35
Факс:  +38 (044) 525-27-67
Адреса:

Україна, 03083, м. Київ
вул. Пирогівський Шлях, 50

Веб-сайт:  www.radon.net.ua
E-mail:  radon@radon.net.ua
В.о. Директора: Толпік Андрій Євгенович
Основні завдання:

Підприємство створено з метою забезпечення реалізації інтересів держави у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), а також техногенно-підсиленими джерелами природного походження, та для задоволення потреб населення, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності в послугах у сфері поводження з РАВ та іншими техногенними відходами, здійснення господарської діяльності відповідно до законодавства, вдосконалення системи управління та координації у зазначених сферах.
Основними завданнями Підприємства є:
• забезпечення збирання та тимчасове зберігання радіоактивних матеріалів (далі – РМ) і зведення до мінімуму ймовірності негативного впливу РМ, що тимчасово зберігаються на Підприємстві, на довкілля та персонал;
• забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, РАВ, інших джерел іонізуючого випромінювання, що тимчасово зберігаються на Підприємстві;
• підвищення ефективності діяльності Підприємства, включаючи забезпечення радіаційної безпеки під час проведення робіт;
• розроблення норм, правил, регламентів та інших документів, необхідних для здійснення поводження з радіоактивними матеріалами (далі РМ);
• забезпечення роботи державної системи обліку РАВ;
• міжнародне співробітництво в межах своїх повноважень у сфері поводження з РМ.

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

 

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
ChNPP logo

Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС” (ДСП ЧАЕС) створено на базі Чорнобильської АЕС відповідно до Указу Президента України від 25 вересня 2000 року №1084/2000 і Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2001 року №399. Нове підприємство було зареєстровано 11 червня 2001 року. ДСП ЧАЕС - підприємство по зняттю з експлуатації енергоблоків атомних станцій і перетворенню об'єкту "Укриття" в екологічгно безпечну систему. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001р. підприємство призначене експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок Чорнобильської АЕС.

У даний час діяльність з забезпечення екологічної безпеки Чорнобильської АЕС здійснюється за такими напрямками:

 • підтримка в безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС;
 • гарантування ядерної і радіаційної безпеки;
 • припинення експлуатації енергоблоків ЧАЕС;поводження з ядерним паливом;
 • поводження з радіоактивними відходами;
 • підготовка до зняття ЧАЕС з експлуатації;
 • гарантування поточної безпеки об'єкта "Укриття";
 • реалізація плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття".

До складу ЧАЕС входять три енергоблоки з реакторними установками РВПК-1000 електричною потужністю 1000 МВт кожний, а також об'єкт "Укриття" - інженерна споруда, що локалізує зруйнований внаслідок катастрофи у 1986 році енергоблок №4, сховище відпрацьованого ядерного палива, сховища РАВ, пуско-резервна котельня, ставок-охолоджувач та інші об'єкти і системи інфраструктури. Зупинена Чорнобильська АЕС лишається ядерним об'єктом. Щодо безпеки вона продовжує перебувати в тому самому правовому і регламентному полі, що і діючі атомні електростанції.

Головна мета ДСП ЧАЕС полягає в гарантуванні ядерної і радіаційної безпеки на всіх етапах зняття з експлуатації енергоблоків і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Телефон: (04579) 4-33-50, (04579) 4-33-59, (04579) 2-56-70
Факс:  
Адреса: 07100, м. Славутич Київської обл., вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1
Веб-сайт: http://chnpp.gov.ua
E-mail: kanc@chnpp.gov.ua
В.о. директора:

Пєсков Володимир Геннадійович

Основні завдання: безпечна експлуатація та зняття з експлуатації енергоблоків станції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат» (знаходиться у стані припинення)

 

Державне підприємство «Центр організаційно - технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження»

Державне підприємство «Центр організаційно - технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження»
COTIZ logo

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» було створено 1 січня 2014 року шляхом реорганізації ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» на базі його підрозділу Центру організаційно-технічного забезпечення управління зоною відчуження, виділеного з організаційної структури ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

Метою діяльності ДП «ЦОТІЗ» є організаційно-технічне та методичне забезпечення заходів з управління господарським комплексом, що належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, а також підготовка і підтримання управлінських рішень, прийнятих ДАЗВ України, та здійснення супроводу їх виконання у межах визначених повноважень.

Метою діяльності підприємства є повне і об’єктивне інформування громадськості про радіаційний стан територій зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, інформаційне забезпечення заходів, що реалізуються у зоні відчуження.
Основними функціями ДП «ЦОТІЗ» є:

 • участь у здійсненні державного контролю за дотриманням правового режиму території зони відчуження, законодавства про радіаційну безпеку при здійсненні діяльності у зоні відчуження;
 • методична координація підрозділів у визначенні, створенні та підтриманні функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 • участь у плануванні та аналізі виробничої, економічної діяльності підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і належать до сфери управління ДАЗВ України;
 • підготовка інформації для громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;
 • інформаційне наповнення веб-сайту ДАЗВ України;
 • організація відвідування зони відчуження (з метою отримання інформації) офіційних делегацій, представників вітчизняних та іноземних засобів масової інформації, ділових та наукових кіл, громадських організацій, окремих громадян з ознайомчою метою;
 • забезпечення проведення міжнародних конференцій і семінарів, виставок та інших заходів щодо висвітлення досвіду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та діяльності ДАЗВ України.
Телефон: (045 93) 5-28-50
Факс: (045 93) 5-25-97 
Адреса: 07270, м. Чорнобиль, Київської обл., вул. К. Лібкнехта,10
Веб-сайт:  http://cotiz.org.ua
E-mail: cotiz@dazv.gov.ua
Директор: КУХАРЕВ Володимир Валерійович
Основні завдання: організаційне і технічне забезпечення заходів з управління зоною відчуження

Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження

 

Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»

 

Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»
 

Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» була створена відповідно до Указу Президента України від 26 квітня 1996 року № 300/96 «Про утворення Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології».

Метою діяльності науково-дослідної установи є надання експертних, інжинірингових та науково-технічних послуг у галузі забезпечення безпеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу на всіх етапах їх життєвого циклу, здійснення наукових досліджень у Чорнобильській зоні відчуження.

Згідно зі Статутом основними напрямками діяльності Чорнобильського центру є:

ядерна та радіаційна безпека;
поводження з РАВ та їх характеризація;
екологія;
фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, РАВ та інших ДІВ;
інформаційні (комп’ютерні) технології;
соціальні та інформаційні проєкти.

Телефон: +38 04579 2 30 16
Факс: +38 04579 2 81 44
Адреса: 07100, м. Славутич, Київська обл., вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 11
Веб-сайт: http://www.chornobyl.net/uk/
E-mail: center@chornobyl.net
Генеральний директор: Бондарьков Михайло Дмитрович

Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»

Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»

 

Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (ДСП «Екоцентр») створене відповідно до наказу Голови ДАЗВ від 24.11.2015 за № 128, шляхом виділу з ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» двох структурних підрозділів – вимірювального комплексу  радіаційно-екологічного  моніторингу і  радіаційно-дозиметричного  контролю «Екоцентр» та відділення експлуатації водоохоронних споруд і систем. До об’єднання в ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» у 2011 році існували окремі підприємства – Державне спеціалізоване науково-виробниче підприємство «Чорнобильський радіоекологічний центр» та Державне спеціалізоване виробниче комплексне водоохоронне підприємство «Чорнобильводексплуатація».

Метою діяльності підприємства є інформаційне забезпечення радіаційної безпеки у зоні відчуження, управлінських рішень щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в частині мінімізації виносу радіонуклідів, а також проведення водоохоронних заходів.

Відповідно до Статуту підприємства, ДСП «Екоцентр» здійснює діяльність за такими основними напрямками:

проведення радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) навколишнього природного середовища на територіях радіоактивного забруднення. РЕМ включає визначення вмісту радіонуклідів в атмосферному повітрі, поверхневих, підземних, стічних і відпрацьованих технологічних водах, ґрунті, компонентах наземних і водних екосистем, харчових продуктах у місцях несанкціонованого проживання «самопоселенців» тощо. Мережа РЕМ налічує близько 300 пунктів різного призначення, а достовірність результатів забезпечується виконанням річного обсягу робіт у кількості близько 4,5 тисяч проб і проведенням близько 10 тисяч досліджень на вміст радіонуклідів у них;
радіаційно-дозиметричний контроль (РДК). Охоплює близько 100 об’єктів підприємств і організацій. До його складу входять:
- РДК при виконанні будівельно-монтажних, дезактиваційних робіт, захороненні радіоактивних відходів та інших видів робіт в господарській діяльності підприємств;
- контроль за рівнем радіаційного забруднення закладів громадського харчування та місць проживання персоналу;
- контроль на радіаційно-небезпечних об’єктах;
- контроль транспортних засобів, вантажів і персоналу на контрольно-дозиметричних пунктах;
- індивідуальний дозиметричний контроль майже 5 тисяч працівників ЗВ.
здійснення водоохоронних заходів, направлених на запобігання виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом;
наукові дослідження та експертно-аналітична робота в галузі радіоекології, радіаційної безпеки, екології лісових, наземних та водних екосистем, розробки методик лабораторних визначень вмісту радіонуклідів тощо;
міжнародне співробітництво з провідними науковими установами світу та міжнародними організаціями.

У складі підприємства функціонує центральна аналітична лабораторія ІІ класу, призначена для характеризації РАВ, які будуть надходити на захоронення у ЗВ.

Система раннього попередження і прогнозування (СРП) здійснює безперервний контроль радіаційного стану ЗВ і забезпечує управлінські рішення у випадках надзвичайних ситуацій.

Телефон: (04593) 5-22-01
Факс: (04593) 5-20-64
Адреса: вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль, Київська обл., 07270
Веб-сайт:  
E-mail:  admin@ecocentre.kiev.ua
Генеральний директор: КІРЄЄВ Сергій Іванович
Основні завдання: підтримка бар’єрної функції ЗВіЗБ(О)В та мінімізація впливу забруднених територій на населення і довкілля шляхом проведення радіаційно-екологічного моніторингу та водоохоронних заходів.

Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»»

Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»

 

Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща» створене відповідно до наказу Державного агентства України з управління зоною відчуження від 24.11.2015 р. № 128 шляхом виділу з державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат",  засноване на державній власності, діє як державне унітарне комерційне підприємство та належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Підприємство створене з метою збереження, відтворення та раціонального використання існуючих природних комплексів та їх окремих компонентів у зоні відчуження і віднесеній частини зони безумовного (обов’язкового) відселення, забезпечення наукових досліджень, відтворення біологічного розмаїття, забезпечення догляду за лісами шляхом реалізації спеціалізованих заходів радіаційного, протипожежного та санітарного захисту, спрямованого на запобігання винесенню радіоактивних відходів за межі зони відчуження, а також використання лісових ресурсів для отримання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства згідно із класифікацією видів економічної діяльності національного класифікатора України є:

- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- Охорона і захист лісів та інших природних комплексів;
- Лісозаготівлі;
- Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- Вирощування інших багаторічних культур;
- Відтворення рослин;
- Вирощування рослин для висаджування;
- Збирання дикорослих не деревних продуктів, матеріалів;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами;
- Лісопильне та стругальне виробництво;
- Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- Виробництво дерев'яної тари;
- Ведення, в радіаційно забруднених лісових насадженнях, рубок пов’язаних з формуванням і оздоровленням насаджень та інших рубок і комплексу протипожежних заходів

Телефон:  (045-93) 5-24-31
Факс: (045-93) 5-14-07
Адреса: 07270, Київська обл., м.Чорнобиль, вул. Леніна, 148.
Веб-сайт:  
E-mail: office@pushcha.com.ua
Директор: КІЗЮН Роман Миколайович
Основні завдання: збереження, відтворення та раціональне використання існуючих природних комплексів

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф
Телефон: (044) 501-44-59
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21
E-mail: dnczkstk@ukr.net
Директор: ОМЕЛЯШКО Ростислав Андрійович

Державна корпорація «Українське державне об'єднання «РАДОН» (знаходиться у стані припинення)

 

 

Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання»

Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання»
Телефон: (05652) 2-03-87, (05652) 2-68-24
Факс:  
Адреса: 52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Петровського, 37
E-mail: koro@stc-koro.dp.ua
Директор: ЖАЛДАК Денис Миколайович
Основні завдання: розробка проектно-кошторисної документації для будівництва ядерних та радіаційно небезпечних об'єктів

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»

 

Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"
   
Телефон: (04593) 5-19-24, (04593) 5-18-85, (044) 246-58-95
Факс: (04593) 5-17-08
Адреса: 07270, Київська область, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52
Веб-сайт: http://cemrw.com
E-mail: cemrw@ukr.net
В.о. генерального директора: Артимюк Олександр Олександрович
Основні завдання: увесь цикл поводження з радіоактивними відходами різного походження. Будівництво та експлуатація комплексу виробництв поводження з радіоактивними відходами «Вектор»

Державне спеціалізоване підприємство «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат» (знаходиться у стані припинення)

 

Державне спеціалізоване підприємство «Донецький державний спеціальний комбінат» (діяльність тимчасово зупинено)

 

Державне спеціалізоване підприємство «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» (знаходиться у стані припинення)

 

Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат» (знаходиться у стані припинення)

 

Державне спеціалізоване підприємство «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат» (знаходиться у стані припинення)

 

Державне спеціалізоване підприємство «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат» (знаходиться у стані припинення)

 

Український радіологічний учбовий центр

Український радіологічний учбовий центр
Телефон: (044) 526-73-26
Адреса: 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 11
E-mail: urtc.kiev@gmail.com
Генеральний директор: ЗИГАРЬ Геннадій Миколайович
Основні завдання: захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник (далі –  Заповідник) створений відповідно до Указу Президента України № 174/2016 «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника», Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та наказу Міністра екології та природних ресурсів України від 03.02.2017 № 43 «Про затвердження Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник».

Основними завданнями Заповідника є:

забезпечення підтримання та підвищення бар’єрної функції зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (далі – зона відчуження);
стабілізація гідрологічного режиму та реабілітація територій, забруднених радіонуклідами;
сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень;
мінімізація екологічної небезпеки та збереження природних багатств зони відчуження;
збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів Полісся;
здійснення фонового екологічного моніторингу;
вивчення навколишнього природного середовища;
відтворення та збереження природних екосистем;
проведення періодичних інвентаризацій природніх ресурсів;
дослідження поточних явищ природи та процесів, які відбуваються в екосистемах;
здійснення наукових досліджень у сфері охорони навколишнього природного середовища;
збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу;
додержання режиму території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
забезпечення охорони території Заповідника з усіма природними об’єктами;
запобігання винесенню радіонуклідів з території зони відчуження і радіоактивному забрудненню навколишнього середовища;
моніторинг стану природного середовища та медико-біологічний моніторинг;
утримання території в належному санітарному і пожежобезпечному стані;
застосування методів фіксації радіонуклідів на місцевості;
організація протипожежної охорони природних комплексів;
проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

 

Телефон: (044) 594-82-49
Факс:  
Адреса: вул. Толочина, 28, смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл., 07201
Веб-сайт:  https://zapovidnyk.org.ua
E-mail: info@zapovidnyk.org.ua
Директор: ГАЛУЩЕНКО Олександр Миколайович
   

Державне підприємство «Чорнобильенерго» (знаходиться у стані припинення)

Державне підприємство «Чорнобильенерго»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію