ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 січня 2012 року № 82 «Про Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки» (11.03.2013 – 10.04.2013)

Дата публікації . Друк

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 січня 2012 року № 82 «Про Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 р. за № 260/20573 (далі – наказ МНС України).

2. Виконавець заходів з відстеження
Державне агентство України з управління зоною відчуження.

3. Цілі прийняття акта
Наказом МНС України затверджено Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Основною метою Порядку перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є:
встановлення та додержання єдиного порядку проведення перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;
створення правових умов для організації перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;
забезпечення необхідного рівня знань, вмінь, навичок, методів та прийомів безпечного ведення робіт, освоєння та застосування яких є обов'язковою умовою відповідності кваліфікаційним вимогам до посад.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 11 березня 2013 року по 10 квітня 2013 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
До методів одержання результатів відстеження можна віднести:
кількість отриманих заявок від підприємств, на які поширюється дія наказу для проведення перевірки знань і оформлення протоколу перевірки знань;
кількість осіб, які пройшли перевірку знань;
порівняння показників виробничого травматизму.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Протягом 2012 року відбулося 19 засідань комісій Державного агентства України з управління зоною відчуження з перевірки знань правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки, на яких 77 осіб, керівники та члени постійно діючих комісій 20 підприємств, пройшли перевірку знань.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
На сьогодні Державним агентством України з управління зоною відчуження не отримано заяв, листів суб’єктів господарювання, на які поширюється дія наказу, щодо невідповідності Порядку перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки чи недоцільності відповідної регуляції.

Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження
В. Холоша