Регуляторна діяльність

ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 січня 2012 року № 82 «Про Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки» (21.02.2012 по 21.03.2012)

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 січня 2012 року № 82 «Про Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 р. за № 260/20573 (далі – наказ МНС України).

2. Виконавець заходів з відстеження
Державне агентство України з управління зоною відчуження.

3. Цілі прийняття акта
Наказом МНС України затверджено Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Основною метою Порядку перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є:
встановлення та додержання єдиного порядку проведення перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;
створення правових умов для організації перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;
забезпечення необхідного рівня знань, вмінь, навичок, методів та прийомів безпечного ведення робіт, освоєння та застосування яких є обов'язковою умовою відповідності кваліфікаційним вимогам до посад.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 21 лютого 2012 року по 21 березня 2012 року.

5. Тип відстеження
Базові відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
До методів одержання результатів відстеження можна віднести:
кількість отриманих заявок від підприємств, на які поширюється дія наказу для проведення перевірки знань і оформлення протоколу перевірки знань;
кількість осіб, які пройшли перевірку знань;
порівняння показників виробничого травматизму.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Протягом 2011 року відбулося 13 засідань комісій Державного агентства України з управління зоною відчуження з перевірки знань правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки, на яких 55 осіб, керівники та члени постійно діючих комісій 15 підприємств, пройшли перевірку знань.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
На сьогодні МНС України не отримано заяв, листів суб’єктів господарювання, на які поширюється дія наказу, щодо невідповідності Порядку перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки чи недоцільності відповідної регуляції.

Виконуючий обов'язки Міністра В. Бут

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

» Система обліку  
» Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України
» Положення про контроль індивідуальних доз опромінення
» Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
» Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу
» Громадська рада
» Науково-технічна рада ДАЗВ
» Інформаційні матеріали круглих столів
» Карти радіаційного забруднення зони відчуження
» Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
» Права жінок
» Безоплатна первинна правова допомога

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

» Електронні консультації з громадськістю
» Публічні громадські обговорення
» Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю
» Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю
» Корисні посилання