Цільові програми у відповідній сфері

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами»

ukraine 73x103 bw

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 5, ст.8 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2883-VI ( 2883-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 30, ст.277 }

 

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами (додається).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці третьому частини четвертої статті 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 30, ст. 236) слово "державної" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної";

2) у Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 236; 2005 р., N 27, ст. 362):

абзац п'ятий статті 3 виключити;

у тексті Закону ( 255/95-ВР ) слова "Державної програми поводження з радіоактивними відходами" та "Державної програми по поводженню з радіоактивними відходами" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами".

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 вересня 2008 року
               N 516-VI

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 17 вересня 2008 року N 516-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Мета Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Метою Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами (далі - Програма) є реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання.

З сайта Верховної Ради України

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

» Система обліку  
» Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України
» Положення про контроль індивідуальних доз опромінення
» Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
» Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу
» Громадська рада
» Науково-технічна рада ДАЗВ
» Інформаційні матеріали круглих столів
» Карти радіаційного забруднення зони відчуження
» Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
» Права жінок
» Безоплатна первинна правова допомога

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

» Електронні консультації з громадськістю
» Публічні громадські обговорення
» Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю
» Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю
» Корисні посилання