ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами»

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 5, ст.8 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2883-VI ( 2883-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 30, ст.277 }

 

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами (додається).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці третьому частини четвертої статті 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 30, ст. 236) слово "державної" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної";

2) у Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 236; 2005 р., N 27, ст. 362):

абзац п'ятий статті 3 виключити;

у тексті Закону ( 255/95-ВР ) слова "Державної програми поводження з радіоактивними відходами" та "Державної програми по поводженню з радіоактивними відходами" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами".

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 вересня 2008 року
               N 516-VI

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 17 вересня 2008 року N 516-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Мета Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Метою Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами (далі - Програма) є реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання.

З сайта Верховної Ради України