Наказ ДАЗВ України від 26 червня 2013 року №83 "Про Науково-технічну раду ДАЗВ України"

Дата публікації . Друк

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

26 червня 2013 р. м. Київ №86

Про Науково-технічну раду
ДАЗВ України

Відповідно до Законів України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про наукову та науково-технічну діяльність", Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 393, з метою координації  науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження, а також впровадження результатів науково-дослідних робіт
НАКАЗУЮ:

1. Утворити Науково-технічну раду Державного агентства України з управління зоною відчуження, та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державного агентства України з управління зоною відчуження (додаток 2).

3. Організаційне забезпечення роботи покласти на секретаря Науково-технічної ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Кравченка О.О.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДАЗВ України від 24.10.2011 № 74 "Про науково-експертну раду" та від 24.10.2012 №158 "Про затвердження Положення про науково-експертну раду ДАЗВ".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Туркевича О.Б.

Голова В. Холоша