ПРОТОКОЛ №2 засідання науково-технічної ради

Дата публікації . Друк

25 липня 2014 року  м. Київ

Засідання ради проводив Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України), голова НТР Холоша В.І.
Секретар – Кравченко О.О.

Присутні:
члени НТР: Байбузенко Т. Ю., Бондаренко О. О., Бондарьков М. Д., Золотоверх В. М., Кашпаров В. О., Гнилицький О. А., Мельниченко В. П., Проскура М. І.

Запрошені: Омеляшко Р.А., Директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф; Темний Р.Г., заступник директора Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» з наукової роботи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд доповідей про виконання НДР, затверджених ДАЗВ України, та доповіді про роботи, які виконуються іншими установами і пов'язані з Концепцією реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2. Про розгляд науково-дослідних робіт, запропонованих Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
3. Про розгляд виконання прикладних науково-дослідних робіт за КПКВ 2408080 "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" на 2015 рік.
4. Про різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про розгляд доповідей про виконання НДР, затверджених ДАЗВ України, та доповіді про роботи, які виконуються іншими установами і пов'язані з Концепцією реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Доповідачі – Омеляшко Р.А., Кашпаров В. О.
2. Про доцільність виконання науково-дослідних робіт (далі - НДР), запропонованих Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
Доповідач – Бондаренко О. О.
3. Про розгляд виконання прикладних науково-дослідних робіт за КПКВ 2408080 "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" на 2015 рік.
Доповідач – Омеляшко Р.А.,

ВИСТУПИЛИ:

1. По першому питанню порядку денного:

При обговоренні робіт, виконаних Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, було висловлено необхідність прикладного застосування зібраних та проаналізованих даних, а саме: видати книгу чи реконструювати побут в окремому будинку.

2. По другому питанню порядку денного:

Після усунення Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України зауважень до робіт, представлених на розгляд попереднього НТР, було одноголосно прийнято рішення про необхідність проведення робіт за умови наявності коштів.

3. По третьому питанню порядку денного:

1) було повторно висловлено необхідність прикладного застосування даних, зібраних та проаналізованих Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф;
2) Холоша В.І. підняв питання стосовно розгляду на НТР робіт Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, оскільки тематика не є профільною для членів НТР ДАЗВ України.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги роботи, проведені Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф та Українським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України.
2. За наявності фінансування визнати роботи, надані повторно на розгляд НТР Державною екологічною академією післядипломної освіти та управлінням Міністерства екології та природних ресурсів України, пріоритетними для ДАЗВ України.
3. Запропонувати Державному науковому центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф знаходити прикладне застосування зібраним та проаналізованим данним.

Виконуючий обов’язки Голови М. Проскура
Протокол вів О. Кравченко