СКЛАД Науково-технічної ради Державного агентства України з управління зоною відчуження

Дата публікації . Друк

Холоша Володимир Іванович – голова НТР, Голова ДАЗВ, канд. екон. наук,

Туркевич Орест Богданович – перший заступник голови НТР, перший заступник Голови ДАЗВ,

Проскура Микола Іванович – заступник голови НТР, заступник Голови ДАЗВ,

Кравченко Олександр Олегович – секретар НТР, головний спеціаліст відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами Управління з питань реалізації Чорнобильських програм ДАЗВ України.

Члени НТР:

Байбузенко Тетяна Юріївна – заступник головного інженера ВАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (за згодою),

Бондарь Олександр Іванович – Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (за згодою),

Бондаренко Олег Олександрович – завідувач кафедрою екологічно збалансованих технологій та моніторингу, д-р біол. наук (за згодою),

Бакуменко Валерій Данилович – проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р екон. наук (за згодою),

Бондарьков Михайло Дмитрович – генеральний директор Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології",

Грамоткін Ігор Іванович – генеральний директор Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС",

Забулонов Юрій Леонідович - завідуючий відділом ядерно-фізичних технологій Інституту геохімії навколишнього середовища НАН

України та МНС, чл.-кор. НАНУ (за згодою),

Зінкевич Любов Іванівна – начальник Управління з питань реалізації Чорнобильських програм ДАЗВ,

Золотоверх Василь Михайлович – начальник відділу з питань управління об’єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції ДАЗВ,

Кашпаров Валерій Олександрович – директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіоекології Національного аграрного університету, д-р с.-г. наук (за згодою),

Ключников Олександр Олександрович – директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, акад. НАНУ (за згодою),

Михайлець Олександр Андрійович – начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом ДАЗВ,

Мельниченко Валентин Петрович – генеральний директор Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон",

Шестопалов В’ячеслав Михайлович – директор Науково-дослідного центру радіоекологічних полігонних досліджень, акад. НАНУ (за згодою).