Наказ ДАЗВ України від 20 лютого 2012 року №25 «Про систему обліку публічної інформації»

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail:azo@mns.gov.ua


НАКАЗ

20 лютого 2012 р.   № 25

 

Про систему обліку
публічної інформації

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади  доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» та з метою впровадження в Державному агентстві України з управління зоною відчуження  (далі - ДАЗВ) системи обліку публічної інформації
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації в ДАЗВ, що додається.

2. Визначити, що інформація в ДАЗВ міститься у: вхідних та вихідних листах, наказах Голови ДАЗВ, у тому числі рішеннях Колегії, виданих спеціальних дозволах на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, та інших документах, передбачених Положенням про ДАЗВ з урахуванням статті 6 Закону.

3. Сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті ДАЗВ відомостей про систему обліку, види інформації, яку зберігає ДАЗВ, та надання інформації за запитами.

4. Центру організаційно–технічного забезпечення управління зоною відчуження ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» забезпечити стабільну роботу системи обліку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДАЗВ Бобра Д.Г.

 

Виконуючий обов’язки Голови

Д.Бобро


 

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 20.02.2012 № 25

ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації в Державному агентстві з управління зоною відчуження

1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у ДАЗВ.

2. Система обліку публічної інформації (далі - система обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають в ДАЗВ (далі - документи).

3. Адміністратором системи обліку є ДАЗВ, яке забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.

4. Адміністратор системи обліку забезпечує:

реєстрацію документів;
стабільну роботу системи обліку;
оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті ДАЗВ;
надання інформації за запитами;
здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;
можливість пошуку, перегляду системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;
здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в електронну облікову картку таких відомостей про документи:

номер облікової картки;
назва документа;
номер документа;
дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
передбачена законодавством підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);
галузь;
ключові слова;
тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);
вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);
проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);
форма зберігання документа;
місце зберігання документа.
У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

6. Система обліку ведеться державною мовою.

7. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

8. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (2939-17).

9. Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю спільно з відділом з питань управління об’єктами зони відчуження та забезпечення її бар’єрної функції забезпечують щотижневе оновлення та оприлюднення на офіційному веб-сайті ДАЗВ відомостей про систему обліку, види інформації, яку зберігає ДАЗВ, та надає доступ до системи обліку за запитами.