Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу

ПОРЯДОК опрацювання запитів на інформацію в Державному агентстві України з управління зоною відчуження

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ПОРЯДОК
опрацювання запитів на інформацію в Державному агентстві України 
з управління зоною відчуження

1. Цей Порядок визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в Державному агентстві України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ України).

2. Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Державного агентства (далі – сектор інформаційного забезпечення) у день надходження письмового запиту на інформацію реєструє його у спеціально заведеному для цього журналі обліку запитів на інформацію та передає невідкладно керівництву ДАЗВ України на розгляд для отримання резолюції. Копія такого запиту на інформацію залишається у секторі інформаційного забезпечення.

3. Проект відповіді, завізований керівником сектору інформаційного забезпечення, разом з оригіналом запиту та інформаційними матеріалами передається на підпис керівництву, після чого готується та надсилається відповідь запитувачу. Загалом строк, протягом якого має бути надана відповідь запитувачу, встановлюється відповідно до пунктів 5, 6, 7 та 9 приміток форми запиту на інформацію (див. додаток 1 до наказу ДАЗВ України від 05.07.2011 № 27).

4. Відповіді або резолюції до запитів підписуються невідкладно.

5. Запити на інформацію, що надійшли електронною поштою, факсом, телефоном, реєструються у журналі обліку запитів на інформацію, який ведеться сектором інформаційного забезпечення. У разі неможливості надати запитувачу відповідь невідкладно, її підготовка здійснюється відповідно до пункту 3 цього документа.

6. У разі коли сектор інформаційного забезпечення не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, він надає відповідні пропозиції керівництву ДАЗВ України, отримує резолюцію керівництва та надсилає оригінал запиту на інформацію її розпоряднику, з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

7. Відмова у задоволенні запиту може бути у випадках, передбачених у пункті 10 приміток форми запиту на інформацію (див. додаток 1 до наказу ДАЗВ України від 05.07.2011 № 27).

8. Відповідальність за достовірність підготовлених та наданих запитувачу інформаційних даних несе розпорядник інформацї, який нею володіє.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

» Система обліку  
» Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України
» Положення про контроль індивідуальних доз опромінення
» Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
» Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу
» Громадська рада
» Науково-технічна рада ДАЗВ
» Інформаційні матеріали круглих столів
» Карти радіаційного забруднення зони відчуження
» Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
» Права жінок
» Безоплатна первинна правова допомога

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

» Електронні консультації з громадськістю
» Публічні громадські обговорення
» Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю
» Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю
» Корисні посилання