Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу

ПОРЯДОК складення та подання запитів на інформацію в Державному агентстві України з управління зоною відчуження

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію в Державному агентстві України 
з управління зоною відчуження

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає ДАЗВ або яка розміщується на офіційному веб-сайті ДАЗВ.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадовій особі, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ДАЗВ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

» Система обліку  
» Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України
» Положення про контроль індивідуальних доз опромінення
» Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
» Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу
» Громадська рада
» Науково-технічна рада ДАЗВ
» Інформаційні матеріали круглих столів
» Карти радіаційного забруднення зони відчуження
» Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
» Права жінок
» Безоплатна первинна правова допомога

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

» Електронні консультації з громадськістю
» Публічні громадські обговорення
» Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю
» Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю
» Корисні посилання