Наказ ДАЗВ України від 23 січня 2012 року №13 Про проведення консультацій з громадськістю

Written on . Print

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail: azo@mns.gov.ua


НАКАЗ

«23» січня 2012 року

 

№13

 

Про проведення консультацій з громадськістю

 

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами в галузі ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2012 рік (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів ДАЗВ та керівникам підприємств, що належать до сфери державного управління ДАЗВ:

2.1. Забезпечити належне проведення публічних заходів для обговорення важливих питань державної політики та проектів нормативно-правових актів відповідно до Плану проведення консультацій з громадськістю на 2012 рік.

2.2. Подавати щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ щоквартальні звіти про проведення консультацій з громадськістю за формою згідно із додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДАЗВ Бобра Д.Г.

 

Голова

В. Холоша


 

Додаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДАЗВ
23.01.2012 №13

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2012 рік


з/п

Питання, яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовні дати проведення заходів

Прізвище, ім’я,  по батькові, посада, контактні дані відповідальної особи тел. та  e-mail

1

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (щодо фінансування робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами)»

Електронні консультації, оприлюднення проекту в рубриці «Консультації з громадськістю» веб-сайту ДАЗВ
(www.dazv.gov.ua)

Січень - лютий
2012 р.

Зінкевич Любов Іванівна -
Начальник управління з питань реалізації Чорнобильських програм
Тел. 044-247-31-94
e-mail: Zinkevych@mns.gov.ua

2 Звіт про виконання в 2011 р. завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами Електронні консультації, оприлюднення в рубриці «Консультації з громадськістю» веб-сайту ДАЗВ (www.dazv.gov.ua) звіту про виконання в 2011 р. завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами  І квартал 2012 р. Зінкевич Любов Іванівна - Начальник управління з питань реалізації Чорнобильських програм 
Тел. 044-247-31-94
e-mail: Zinkevych@mns.gov.ua
3  Проект Закону України «Про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Проведення засідання Громадської ради ДАЗВ.
Електронні консультації, оприлюднення проекту в рубриці «Консультації з громадськістю» веб-сайту ДАЗВ
(www.dazv.gov.ua)

 Червень-липень
2012 р.
 Сова Світлана Іванівна - начальник відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – заступник начальника Управління з питань реалізації Чорнобильських програм 
тел. 247-30-88
e-mail: sova@mns.gov.ua
4 Стан виконання завдань і заходів щодо підтримання екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення Проведення засідання Громадської ради ДАЗВ.
Електронні консультації, оприлюднення в рубриці «Консультації з громадськістю» веб-сайту ДАЗВ (www.dazv.gov.ua) звіту про виконання завдань і заходів щодо підтримання екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення

ІІ квартал 2012 р.

1. Золотоверх Василь Михайлович - начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції
Тел: (04593) 5-21-63
e-mail: zol@ic-chernobyl.kiev.ua

2. Гавриленко Олександр Володимирович - завідувач сектору з питань радіаційної безпеки, екології та охорони праці
Тел: (04593) 5-25-33
e-mail: avg@ic-chernobyl.kiev.ua

5 Стан виконання завдань і заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему Проведення засідання Громадської ради ДАЗВ. 
Електронні консультації, оприлюднення в рубриці «Консультації з громадськістю» веб-сайту ДАЗВ (www.dazv.gov.ua) звіту про виконання завдань і заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
ІІ квартал 2012 р. Михайлець Олександр Андрійович - начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
Тел/: (044) 247-30-34
e-mail: chnpp.azo@mns.gov.ua
6 Забезпечення більш ефективного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення Проведення засідання Громадської ради ДАЗВ.
Електронні консультації, оприлюднення в рубриці «Консультації з громадськістю» веб-сайту ДАЗВ (www.dazv.gov.ua) звіту про захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення

ІІІ квартал 2012 р.

ІІІ квартал 2012 р.

Сова Світлана Іванівна - начальник відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – заступник начальника Управління з питань реалізації Чорнобильських програм 
тел. 247-30-88
e-mail: sova@mns.gov.ua
7 Забезпечення виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами Проведення науково-технічної конференції на тему: «Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні» ІІІ квартал 2012 р. Зінкевич Любов Іванівна - начальник управління з питань реалізації Чорнобильських програм
Тел. 044-247-31-94
e-mail: Zinkevych@mns.gov.ua

 

Перший заступник Голови
Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Д. Бобро


 

Додаток 2
до наказу ДАЗВ
від 23.01.2012 №13

Форма
звіту (назва органу, підрозділу) про проведення консультацій з громадськістю за ______ квартал 2012 року
(зразок)

І. Публічні громадські обговорення

1. Загальна інформація

Кількість питань (проектів рішень), винесених на обговорення протягом звітного періоду

Кількість заходів, проведених в рамках обговорення цих питань (проектів рішень)

громадські слухання

засідання за круглим столом

зустрічі з громадськістю

конференції, форуми

теле-, радіодебати

інтернет-конференції

електронні консультації

інші заходи

УСЬОГО заходів

 

                    

2. Детальна інформація

з/п

Питання (проект рішення), винесені на обговорення

Форми проведення обговорення

Ініціатор обговорення

Строк проведення

обговорення

Кількість учасників обговорення

Категорії учасників обговорення

Електронна адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати проведення обговорення

                

 

II. Вивчення громадської думки

з/п

Питання щодо якого вивчалася громадська думка

Методи вивчення (експертне опитування, соціологічне дослідження)

Строк вивчення

Соціально-демографічні групи, думка яких вивчалася

Назва дослідницької або наукової організації, залученої до вивчення громадської думки

Електронна адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати вивчення громадської думки

            

 

Перший заступник Голови
Державного агентства України 
з управління зоною відчуження

Д. Бобро