Наказ ДАЗВ України від 10 грудня 2012 року №178 "Про проведення консультацій з громадськістю в 2013 році"

Дата публікації . Друк

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

10 грудня 2012 р. м. Київ № 178

 

Про проведення консультацій
з громадськістю в 2013 році

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами в галузі ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2013 рік (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів ДАЗВ та керівникам підприємств, що належать до сфери державного управління ДАЗВ:

2.1. Забезпечити належне проведення публічних заходів для обговорення важливих питань державної політики та проектів нормативно-правових актів відповідно до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2013 рік.

2.2. Подавати щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ щоквартальні звіти про проведення консультацій з громадськістю за формою згідно із додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДАЗВ Бобра Д.Г.

 

Голова

В.Холоша


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДАЗВ України
від 10 грудня 2012 р. №178

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2013 рік


з/п
 Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення  Заходи, які заплановані в рамках консультацій Орієнтовний строк проведення консультацій  Структурний підрозділ (працівник) відповідальний за проведення консультацій Контактні дані структурного підрозділу (працівника відповідального за проведення консультацій (телефон та  e-mail)
 1 Звіт про виконання в 2012 р. завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами Публічне громадське обговорення шляхом проведення електронних консультацій, оприлюднення в рубриці «Консультації з громадськістю»    веб-сайту ДАЗВ (www.dazv.gov.ua) звіту про виконання в 2012 р. завдань і заходів Загальнодержавної програми І квартал
2013 р.
Зінкевич Любов Іванівна - начальник Управління з питань реалізації Чорнобильських програм тел. 044-585-44-58
e-mail: Zinkevych@mns.gov.ua
2 Звіт про виконання в 2012 р. завдань і заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему Публічне громадське обговорення шляхом проведення електронних консультацій, оприлюднення в рубриці «Консультації з громадськістю»    веб-сайту ДАЗВ (www.dazv.gov.ua) звіту про виконання в 2012 р. завдань і заходів Загальнодержавної програми

І квартал
2013 року

Михайлець Олександр Андрійович - начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом

тел.: (044) 585-44-54
e-mail: chnpp.azo@mns.gov.ua

Діяльність ДАЗВ як технічного регулятора у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом Публічне громадське обговорення шляхом проведення засідання громадської ради при ДАЗВ ІІ квартал 2013 р. Михайлець Олександр Андрійович - начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом 

тел.: (044) 585-44-54
e-mail: chnpp.azo@mns.gov.ua

Стан виконання заходів Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Публічне громадське обговорення шляхом проведення засідання громадської ради при ДАЗВ липень 2013 р.  Золотоверх Василь Михайлович - начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції  тел. (04593) 5-21-63 
e-mail:
zol@ic-chernobyl.kiev.ua
Забезпечення виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Публічне громадське обговорення шляхом проведення науково-технічної
конференції тему: «Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні»

ІІІ квартал 2013 р.  Зінкевич Любов Іванівна -  начальник Управління з питань реалізації Чорнобильських програм

тел. 044-585-44-58
e-mail: Zinkevych@mns.gov.ua

 Обговорення проекту Закону України «Про перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення» Публічне громадське обговорення шляхом проведення засідання громадської ради при  ДАЗВ ІІІ квартал 2013 року  Сова Світлана Іванівна - начальник відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – заступник начальника Управління з питань реалізації Чорнобильських програм

тел. 247-30-88
e-mail: sova@mns.gov.ua

Стан виконання завдань і заходів  щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему Публічне громадське обговорення шляхом проведення засідання громадської ради при  ДАЗВ ІV квартал 2013 року Михайлець Олександр Андрійович - начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом

тел.: (044) 585-44-54
e-mail: chnpp.azo@mns.gov.ua

 

Перший заступник Голови
Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Д. Бобро

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДАЗВ України
від 10 грудня 2012 р. №178

Форма
звіту (назва органу, підрозділу) про проведення консультацій з громадськістю за ______ квартал 2012 року
(зразок)
І. Публічні громадські обговорення

1. Загальна інформація

Кількість питань (проектів рішень), винесених на обговорення протягом звітного періоду Кількість заходів, проведених в рамках обговорення цих питань (проектів рішень)
громадські слухання засідання за круглим столом зустрічі з громадськістю конференції, форуми теле-, радіодебати інтернет-конференції електронні консультації інші заходи УСЬОГО заходів
  

 

2. Детальна інформація


з/п
Питання (проект рішення), винесені на обговорення Форми проведення обговорення Ініціатор обговорення Строк проведення Кількість учасників обговорення Категорії учасників обговорення Електронна адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати проведення обговорення
                  

 

II. Вивчення громадської думки


з/п
Питання щодо якого вивчалася громадська думка Методи вивчення (експертне опитування, соціологічне дослідження) Строк вивчення Соціально-демографічні групи, думка яких вивчалася Назва дослідницької або наукової організації, залученої до вивчення громадської думки Електронна адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати вивчення громадської думки
               

 

Перший заступник Голови
Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Д. Бобро