Наказ ДАЗВ України від 30 січня 2012 року №18 «Про затвердження Плану заходів Державного агентства України з управління зоною відчуження з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»

Дата публікації . Друк

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

01030, м.Київ, вул.О.Гончара, 55а, тел.(044) 247-31-05, факс (044) 247-32-36, E-mail:azo@mns.gov.ua


НАКАЗ

30 січня 2012 р.   №18

 

Про затвердження Плану заходів Державного
агентства України з управління зоною відчуження
з реалізації у 2012 році Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства», наказу МНС України від 26.01.2012 № 71 «Про затвердження Плану заходів МНС України з реалізації у 2012 році  Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Державного агентства України з управління зоною відчуження з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (далі – План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організувати виконання заходів у повному обсязі та у визначені терміни.

3. Звіти про проведену роботу та пропозиції до Плану на наступний рік надавати до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ до 10 січня 2013 року у друкованому та електронному вигляді.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДАЗВ Бобра Д.Г.

 

Голова

В. Холоша


 

Додаток
до наказу Державного агентства України
з управління зоною відчуження
30 січня 2012 р. №18

ПЛАН
заходів Державного агентства України з управління зоною відчуження
з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства

№ з/п Зміст заходу Відповідальний структурний підрозділ (відповідальні посадові особи) Строк виконання Інформація про виконання
І. Удосконалення нормативно-правових актів, проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових документів
1 Проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів (відповідно до окремого плану) Структурні підрозділи ДАЗВ, підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління Відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2012 рік, затвердженого наказом ДАЗВ від 23.01.2012 № 13  
2 Оприлюднення на офіційному веб-сайті ДАЗВ та через власні видання проектів нормативно-правових актів з метою їх громадського обговорення Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ, Центр організаційно-технічного забезпечення управління зоною відчуження ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (далі - Центр ОТЗ УЗВ) На час розроблення  
ІІ. Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
3 Висвітлення на офіційному веб-сайті ДАЗВ, проведення відкритих засідань Колегії ДАЗВ за участю членів громадських та науково-експертних рад, ЗМІ

Структурні підрозділи ДАЗВ, Центр ОТЗ УЗВ

За графіком проведення засідань Колегії ДАЗВ  
4 Проведення брифінгів за результатами роботи ДАЗВ, із залученням представників рад Структурні підрозділи ДАЗВ, Центр ОТЗ УЗВ Двічі на рік  
5 Інформування через офіційний веб-сайт ДАЗВ про взаємоді з інститутами громадянського суспільства, Громадської та Науково-експертної рад Структурні підрозділи ДАЗВ, Центр ОТЗ УЗВ При проведенні заходів Звіт про виконання наказу МНС України від 26.01.2012 №71 «Про затвердження Плану заходів МНС України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»
6 Надання методичної допомоги відповідальним працівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ, Центр ОТЗ УЗВ Постійно  
7 Підготовка до проведення заходів до Дня Чорнобильської трагедії із залученням церковної громади) Керівництво ДАЗВ, Громадська рада при ДАЗВ, громада Свято-Іллінської церкви 26 квітня 2012  
8 Підготовка до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Керівництво ДАЗВ, Громадська рада при ДАЗВ, Центр ОТЗ УЗВ, служба соціального розвитку  ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» 14 грудня 2012
(за окремим планом)
 
ІІІ. Формування громадянської культури суспільства
9 Сприяння формуванню громадянської культури суспільства та розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства

Керівництво ДАЗВ, члени Громадської ради при ДАЗВ, Структурні підрозділи ДАЗВ, підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління

Протягом року  
10 Участь керівництва ДАЗВ у роботі «гарячої» лінії спільно з головою громадської ради при ДАЗВ України Андреєвим Ю.Б. Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ, Центр ОТЗ УЗВ Протягом року  
11 Проведення роз’яснювальної  роботи в трудових колективах, громадських організаціях, щодо публічності та відкритості в прийнятті рішень, визначенні пріоритетних напрямів реалізації державної політики в сфері відповідальності ДАЗВ Керівництво ДАЗВ, керівники структурних підрозділів ДАЗВ та Громадська рада при ДАЗВ Протягом року  
ІV. Вивчення громадської думки
12 Вивчення та аналіз громадської думки про діяльність ДАЗВ, вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі

Керівництво ДАЗВ, Громадська рада при ДАЗВ, Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю, Центр ОТЗ УЗВ

Протягом року  
13

Створення та підтримка на веб-сайті ДАЗВ рубрики «Запитуйте - відповідаємо» для надання відповідей на актуальні запитання громадян і громадських організацій  стосовно проблем зони відчуження, Чорнобильської АЕС та об’єкта «Укриття»

Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю, Центр ОТЗ УЗВ

Березень 2012  
14 Відновлення радіомовлення у             м. Чорнобилі  (технічно - на базі комплексу телекомунікацій, організаційно – створення редакції радіогазети із щотижневим виходом в ефір) Центр ОТЗ УЗВ ІІ квартал 2012  

 

Заступник Голови Державного агентства
України з управління зоною відчуження

М. Проскура