ВСІ НОВИНИ

Реалізація державних інвестиційних проектів

У 2015 році Урядом України був затверджений новий порядок управління державними інвестиціями. Відповідно до цього порядку, Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) за участю фахівців Державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ») розроблені державні інвестиційні проекти на консервацію сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка» та закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС», які успішно пройшли відбір Міжвідомчою комісією, створеною Кабінетом Міністрів України.

Вперше у проекті Державного бюджету України на 2016 рік передбачено розподіл державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів та виділені кошти на зазначені проекти загальною сумою 7637,77 тис. грн. Замовником будівництва є ДСП «УКБЗВ».

Підвищилися й вимоги до проектів, нині їх ефективність визначається за показниками: відповідність запропонованого технічного рішення проблемі, вплив проекту на показники бюджету, наявність належного кадрового та матеріально-технічного забезпечення, вигода, яку держава, як інвестор, очікує отримати тощо.

З урахуванням цих вимог проводиться подальша робота над підготовкою та реалізацією державних інвестиційних проектів підприємствами та установами сфери управління ДАЗВ.

Зокрема, розроблені державні інвестиційні проекти за такими напрямами діяльності:

«Реалізація етапу остаточного закриття та консервації блоків» ДСП «Чорнобильська АЕС» - обсяг інвестицій складає 1 512 400,0 тис. грн.;
«Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження» - обсяг інвестицій складає 237 099,60 тис. грн.;
«Будівництво об’єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження» із загальним обсягом інвестицій 730 214,877 тис. грн., до якого входять проекти будівництва:

  1. «Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор»)» - 108 109,813 тис. грн.;
  2.  «Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС» - 380 500,00 тис. грн.;
  3. «Реконструкція ПЗРВ «Буряківка» - 200 609,776 тис. грн.;
  4. «Консервація сховищ №№ 21 і 30 ПЗРВ «Буряківка» - 5 827,534 тис. грн.;
  5.  «Будівництво сховища № 21А ПЗРВ «Буряківка» - 16 437,77 тис. грн.;
  6. Інженерно-технічні засоби охорони фізичного захисту ПЗРВ «Підлісний» - 18 729,984 тис. грн. 

29 лютого 2016 року зазначені державні інвестиційні проекти були представлені на засіданні конкурсної комісії головного розпорядника коштів – Мінприроди. Отримано позитивний висновок державної експертизи і рекомендовано до подальшої їх реалізації.

Реалізація проектів забезпечить вчасне виконання робіт щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, приймання осклованих високоактивних відходів (ОВАВ), які повертаються з Російської Федерації, для їх проміжного зберігання в обсязі 550 м3, що є міжнародним зобов’язанням України, за умови гарантування надійної їх ізоляції відповідно до основного принципу державної політики у цій сфері.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію