Спільний наказ від 01 серпня 2012 року №108/572 "Про безоплатну передачу державного майна"

Дата публікації . Друк

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

НАКАЗ

01 серпня 2012 року

№108/572

Про безоплатну передачу
державного майна

Керуючись вимогами Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.05.2012 № 15921/1/1-10 до листа Державного агентства України з управління зоною відчуження від 10.04.2012 № 01-1311/1.7, за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 30.03.2012 № 3214-04/11912-07), Міністерством фінансів України (лист від 29.02.2012 № 31-07310-50-10/4992), Фондом державного майна України (лист від 24.02.2012 № 10-16-2904) та з метою ефективного використання державного майна

НАКАЗУЄМО:

1. Передати безоплатно зі сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з балансу Державного підприємства «Чорнобильпроменергобуд» адміністративну будівлю, розташовану за адресою: м. Чорнобиль, вул. Радянська, 51, загальною площею 1008 м2 (інвентарний № 31), первісною вартістю 120124,00 (сто двадцять тисяч сто двадцять чотири) гривні 00 копійок, залишковою вартістю 31486,47 (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят шість) гривень 47 копійок станом на 01.06.2012, до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження на баланс Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

2. Державному агентству України з управління зоною відчуження утворити комісію з приймання-передачі державного майна (далі – Комісія), зазначеного у пункті 1 цього наказу, за участю представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державного підприємства «Чорнобильпроменергобуд» та Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державному підприємству «Чорнобильпроменергобуд», Державному науковому центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф у п’ятиденний термін з дня підписання цього наказу надати Державному агентству України з управління зоною відчуження кандидатури до складу Комісії.

4. Комісії здійснити приймання-передачу державного майна, зазначеного у пункті 1 цього наказу, у порядку, визначеному чинним законодавством, та надати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України два примірники акта приймання-передачі після його затвердження Державним агентством України з управління зоною відчуження.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Бобра Д.Г. та заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Чеха С.М.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження

В. Холоша

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

Ю. Бойко